+Bir Sözcük

yaşlanmak, [Eylem]

Yaşı ilerlemek.

İyiden iyiye yaşlanan adam, günlerden bir gün üç oğlunu da başına toplamış.

+Bir Eş Dizim

buzlu

buzlu çay

Bir gün bana, doğal bir içecek olsun diye evde buzlu çay yaptı.

+Bir Yakın Anlam

hasretlik

ayrılık

+Bir Karşıt Anlam

görmemişlik

görgülülük

+Bir Deyim

Eksik olma.

”Sağ ol, var ol” anlamında kullanılan bir söz.

Bu günümüzde bizi yalnız bırakmadınız, eksik olmayın.

+Bir Atasözü

Herkes sevdiğini öper, bayram da bahane.

Kişi, yapmayı uygun gördüğü iş için bir gerekçe ya­kıştırır.

+Doğru Yazalım

spekulasyon

spekülasyon

+Bir Kural
Kesme İşareti ( ’ )

Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz.

Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Müslümanlık

+Adımın Anlamı

Benam, Farsça

1. Namlı, ünlü, meşhur. 2. Güzel, iyi.3. Az bulunan.

+Bir Oyun