Toplam 8883 adet sorgu yapılmıştır.
+Bir Sözcük

litrelik, [Önad]

Sıvı maddeler için normal şartlar altında 1 kilogram suya eşit olan.

Bir gün içinde kalbimiz 10.000 litrelik bir tankeri doldurabilecek kadar kan pompalar.

+Bir Eş Dizim

yaka

yakasından tuttuğu gibi

Her tarafı kırık, dökük görünce, kıza iyi bir sopa çekip yakasından tuttuğu gibi kapı dışarı etti.

+Bir Oyun
+Bir Yakın Anlam

zembil

sepet | kap

+Bir Karşıt Anlam

tekin

tehlikeli | sakıncalı

+Bir Deyim

Canı ağzına gelmek.

Aşırı heyecanlanmak, duygu seline kapılmak.

Canım ağzıma geldi Sevdiğimi görünce.

+Bir Atasözü

Güneş balçıkla sıvanmaz.

Herkesin bildiği bir gerçek, yalan yanlış sözlerle değiştirilemez, örtbas edilemez.

+Doğru Yazalım

acaip

acayip

+Bir Kural
Bağlaç Olan ki’nin Yazılışı

Şüphe ve pekiştirme göreviyle kullanılan ki sözü de ayrı yazılır.

Ders bitti, zil çaldı mı ki? | Seni öyle göreceğim geldi ki.

+Adımın Anlamı

Güldermiş, Farsça+Türkçe

Gül devşirmiş, gül toplamış.

+Günün Sözü

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir. (Mustafa Kemal ATATÜRK)