Toplam 7584 adet sorgu yapılmıştır.
+Bir Sözcük

manda (I), [Ad]

Gevişgetirenlerden, derisi siyah, uzun seyrek kılları olan, iri ve güçlü, güç, et ve sütünden yararlanılan bir hayvan.

Kırk manda kesersin, derilerini yüzersin, beni bu kırk mandanın derisiyle örtersin; sonra gider şu çalılığın ardına gizlenirsin.

+Bir Eş Dizim

körlük

el körlüğü

El körlüğü çekmem ben.

+Bir Oyun
+Bir Yakın Anlam

yürürlük

uygalayım

+Bir Karşıt Anlam

samimiyetsizlik

doğallık | dobralık | candanlık | içtelik

+Bir Deyim

Gereği gibi.

Nasıl olması gerekiyorsa o şekilde.

Ama bir türlü gereği gibi gelişemiyordu.

+Bir Atasözü

Armut dalının dibine düşer.

Bir kimse önce yakınlarına yararlı olur.

+Doğru Yazalım

virtöz

virtüöz

+Bir Kural
Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

Düşünce, hayat tarzı, politika vb. anlamlar bildirdiğinde doğu ve batı sözlerinin ilk harfleri büyük yazılır.

Batı medeniyeti, Doğu mistisizmi vb.

+Adımın Anlamı

Binışık, Türkçe

Çok parlak.

+Günün Sözü

Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. (Mustafa Kemal ATATÜRK)