Toplam 10765 adet sorgu yapılmıştır.
+Bir Sözcük

mızıkçılık, [Ad]

Bahane bulup bir oyundan kaçma veya bir işi küserek yarıda bırakma.

Sen bu mızıkçılığınla kimseye yardım edemezsin.

+Bir Eş Dizim

hayat

sosyal hayat

"İnsan başarılı olur, sosyal hayatta özlediği yerin daha üstününü bile alır da, mutlu olmayabilir."

+Bir Oyun
+Bir Yakın Anlam

beyanname

bildirge

+Bir Karşıt Anlam

yanlışsız

eksik | hatalı

+Bir Deyim

Şunun şurası.

Küçümseme, azımsama anlatmak için kullanılan bir söz.

Şunun şurası, bunun burası bozulmuş, yıpranmış; yerine yenisi konulmadığından olacak, bırakılmış öylece.

+Bir Atasözü

Varsa hünerin, var her yerde yerin; yoksa hünerin, var her yerde yerin.

Hünerli kişinin toplum içinde her zaman iyi bir ye­ri vardır. Hünersiz kişi de nereye gitse işe yarama­dığına, niçin bir iş yapamadığına üzülür.

+Doğru Yazalım

birden bire

birdenbire

+Bir Kural
Kesme İşareti ( ’ )

Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur.

a’dan z’ye kadar, Türkçede -lık’la yapılmış sözler.

+Adımın Anlamı

Hamit, Arapça

1. Övülmeye değer. 2. Allah'ın adlarındandır. 3. Hamdeden, şükreden.

+Günün Sözü

Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır. (Mustafa Kemal ATATÜRK)