Toplam 7036 adet sorgu yapılmıştır.
+Bir Sözcük

alttan alta, [Belirteç]

Gizlice.

Nasıl böyle olabildiklerini hiç anlamaz, yine de alttan alta imrenirdim onlara.

+Bir Eş Dizim

şuur

şuur dışı

Fakat aynı ruh alimi zihnin bu şekilde işlemesinin tamamen şuur dışı bir hadise olduğunu da hemen ilave ediyor.

+Bir Oyun
+Bir Yakın Anlam

amat yemişi

kuru incir | kuru yemiş

+Bir Karşıt Anlam

fikrisabit

yenilikçi

+Bir Deyim

Nal toplamak.

1. Atlar yarışta sona kalmak, sonuncu olmak. 2. Herhangi bir alanda geride kalmak.

Rakip atlar bol bol nal toplamış onun ardından.

+Bir Atasözü

Herkesin tenceresi kapalı kaynar.

Bir ailenin geçim durumunu başka bir aile bilmez.

+Doğru Yazalım

git gide

gitgide

+Bir Kural
Alıntı Kelimelerin Yazılışı

İçinde yan yana iki veya daha fazla ünsüz bulunan Batı kökenli alıntılar, ünsüzler arasına ünlü konmadan yazılır

alafranga, apartman, biyografi, elektrik, gangster, kilogram, orkestra, paragraf, tel­graf vb.

+Adımın Anlamı

Öngü, Türkçe

1. İlk, önce, önceki. 2. Direnme, inat.

+Günün Sözü

Ben, manevi miras olarak hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır. (Mustafa Kemal ATATÜRK)