Toplam 16266 adet sorgu yapılmıştır.
+Bir Sözcük

esatir, [Ad]

Tarih öncesi tanrılarının efsaneli serüvenlerini anlatan ve bir topluluğun duygularını, anlayışını ve özlemlerini göstermesi bakımından değeri olan öyküler.

Bütün bunların üzerinde bir esatir rüyasının havai hakikati gibi uçan martı sürüleri uçuşurdu.

+Bir Eş Dizim

âlem

âleme ibret olsun

Bunu duyan vezir kızmış, İnciliyi geberteyim de âleme ibret olsun, demiş.

+Bir Oyun
+Bir Yakın Anlam

jambon

domuz pastırması | pastırma

+Bir Karşıt Anlam

fobi

hobi | düşkü | merak

+Bir Deyim

Kız vermek.

Bir ailenin kızını bir başka aileye gelin olarak vermek.

“Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler…”

+Bir Atasözü

Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.

İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan can­sızlar değildir. Dostlar, tanışlar birbirlerinden ne denli uzak düşmüş olurlarsa olsunlar kavuşabilirler.

+Doğru Yazalım

restoran

restoran

+Bir Kural
Bulunma Durumu Eki -da / -de / -ta / -te’nin Yazılışı

Bulunma durumu eki getirildiği kelimeye bitişik yazılır.

devede (deve-de) kulak, yolda (yol-da) kalmak, ayakta (ayak-ta) durmak, işte (iş-te) çalışmak vb. | Yurtta sulh, cihanda sulh. (Atatürk)

+Adımın Anlamı

Ekener, Türkçe

Toprakla uğraşan kimse.

+Günün Sözü

Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar. (Mustafa Kemal ATATÜRK)