Toplam 7588 adet sorgu yapılmıştır.

Anlama ait sözcüğü bulunuz?

Omurgalı hayvanlardan memeliler sınıfına giren birçok türü içine alan etçil hayvanlar familyası.