Toplam 16266 adet sorgu yapılmıştır.

Atasözünün anlamını bulunuz?

Benden sana bir öğüt: Ununu elinde öğüt.