Toplam 16266 adet sorgu yapılmıştır.
Katılımcı Bilgileri
Sorular
1. Sözlükte yer alan madde başları içerik olarak yeterlidir.

2. Sözlüğün ekran tasarımları yeterlidir.

3. Sözlük derslerde duyulan ihtiyacı karşılar niteliktedir.

4. Sözlükte sözcüklerin anlam açıklamaları yeterlidir.

5. Sözlükte madde başlarının sesletimleri yeterlidir.

6. Sözlükte tanık cümleler içeriği açıklayacak sayıdadır.

7. Sözlükte eşdizim gösterimleri yeterlidir.

8. Sözlükte madde başlarında yer alan açıklayıcı görseller yeterlidir.

9. Madde başlarında yer verilen ek metinler madde başlarını açıklar niteliktedir.

10. Sözlükte madde başlarının sözcük türü gösterimleri doğru verilmiştir.

11. Sözlükteki madde başları derste karşılaşılan söz varlığını içermektedir.

12. Aradığım başkaca sözcükleri sözlükte bulabildim.

13. Sözlükte tanık cümleler içeriği açıklar niteliktedir.

14. Sözlük ekranlarında yer alan renkler uyumludur.

15. Bir sözcükle ilgili sorgu yaptıktan sonra sorgu sonuçlarına kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

16. Sözlüğün kullanımı kolaydır.

17. Sözlüğe ihtiyaç duyulan her an erişim sağlanabilmektedir.

18. Sözlüğü kullanırken zorlandım.